วันอาทิตย์, มีนาคม ๑๕, ๒๕๕๒

ครบรอบ 45 ปี Gojukai Thailandจะมีงานเลี้ยงครับรอบ 45 ปี ในเดือนกรกฎาคม 2552 นี้

ไม่มีความคิดเห็น: