วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ ๒๖, ๒๕๕๒

ประกาศเรื่อง กำหนดการแข่งขันคัดภาคกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38(ตรังเกมส์) และกำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬา

ประกาศเรื่อง กำหนดการแข่งขันคัดภาคกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38(ตรังเกมส์) และกำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬา

ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

รายละเอียด

กำหนดการแข่งขันคัดภาค 1 ที่จังหวัดระยอง วันที่ 25 เม.ย.-4 พฤษภาคม2552
กำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันที่ 24 มีนาคม 2552

กำหนดการแข่งขันคัดภาค 2 ที่จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 20-29 พฤษภาคม 2552
กำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันที่ 19 เมษายน 2552

กำหนดการแข่งขันคัดภาค 3 ที่จังหวัดกาฬสินธิ์ุ วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2552
กำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันที่ 14 เมษายน 2552

กำหนดการแข่งขันคัดภาค 4 ที่จังหวัดระนอง วันที่ 25 พฤษภาคม - วันที่ 4 มิถุนายน 2552
กำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันที่ 23 เมษายน 2552

กำหนดการแข่งขันคัดภาค 5 ที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 30 มีนาคม -8 เมษายน 2552
กำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันที่ 10 มีนาคม 2552

สำหรับกำหนดการเริ่มคีย์ข้อมูลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง