วันจันทร์, พฤศจิกายน ๑๐, ๒๕๕๑

กำหนดสอบเลื่อนสาย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2551

ขอให้ผู้ที่ต้องการสอบสายไปลงชื่อสอบสายได้ที่ประธานชมรม (Man 34)ก่อนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551

ไม่มีความคิดเห็น: