วันอังคาร, กันยายน ๐๙, ๒๕๕๑

กำหนดการคัดเลือกตัวนักกีฬา กีฬามหาวิทยาลัยอาเชียน ครั้งที่14

สมาคมคาราเต้โดแห่งประเทศไทยจะทำการคัดเลือกนักกีฬาคาราเต้-โด
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 14 ณ ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2551

คัดเลือก วันที่ 20 – 21 กันยายน 2551 เวลา 08.00 น.
ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่คัดเลือก จะเลือก 8 รุ่น จากทั้งหมด 13 รุ่น คือ

 1. ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก - 55 kg.
 2. ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก - 60 kg.
 3. ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก - 65 kg.
 4. ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก - 70 kg.
 5. ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก - 75 kg.
 6. ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก - 80 kg.
 7. ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก +80 kg.
 8. ท่ารำบุคคลชาย
 9. ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนัก - 48 kg.
 10. ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนัก - 53 kg.
 11. ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนัก - 60 kg.
 12. ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนัก +60 kg.
 13. ท่ารำบุคคลหญิง

นักกีฬาที่ต้องการสมัครเข้าทำการคัดเลือก สามารถแจ้งชื่อและรุ่นที่จะทำการคัดเลือก
ได้ที่สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย โทร: 02-314-5716
ภายในวันที่ 17 กันยายน 2551

ไม่มีความคิดเห็น: