วันอังคาร, กุมภาพันธ์ ๒๖, ๒๕๕๑

โครงการณ์สร้างนักกีฬาเยาวชน กีฬาคาราเต้โด

รับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เพื่อฝึกซ้อมร่วมกับชมรมคาราเต้ ม.หอการค้าไทย โดยการซ้อมจะเริ่มเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2551
และจะเปิดชมรมที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีในปีการศึกษา 2551 อีกด้วย

จาก SSM Karate Club


ถ้านักเรียนคนไหนมีแวว ทางชมรมจะสนับสนุนค่าใฃ้จ่ายในการเรียน และส่งแข่งขันในนามของโรงเรียน
และให้ทุนกรณีศึกษาต่อที่ ม.หอการค้าไทย

รายละเอียดติดต่อได้ที่ชมรมคาราเต้ ม.หอการค้าไทย หรือพี่ติน 085-044-4993

http://blog.utcckarate.com/search/label/Contact