วันพุธ, มกราคม ๓๐, ๒๕๕๑

ขึ้นทะเบียนนักกีฬาเพื่อแข่งกีฬาแห่งชาติ

ขอเรียนเชิญนักกีฬาทุกท่านขึ้นทะเบียนสมาชิกเพื่อเป็นนักกีฬาประจำจังหวัดในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พิษณุโลกเกมส์"
Download รายละเอียดการแข่งขันคาราเต้
ขอให้น้อง ๆ ไปขึ้นทะเบียนนักกีฬาตามจังหวัดตามทะเบียนบ้านด่วนรายชื่อสมาคมกีฬาจังหวัดต่าง ๆ ดูที่http://www.sat.or.th/sat.th/information.aspx?mtypeid=113&m=124

ไม่มีความคิดเห็น: