วันพุธ, มกราคม ๓๐, ๒๕๕๑

ขึ้นทะเบียนนักกีฬาเพื่อแข่งกีฬาแห่งชาติ

ขอเรียนเชิญนักกีฬาทุกท่านขึ้นทะเบียนสมาชิกเพื่อเป็นนักกีฬาประจำจังหวัดในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พิษณุโลกเกมส์"
Download รายละเอียดการแข่งขันคาราเต้
ขอให้น้อง ๆ ไปขึ้นทะเบียนนักกีฬาตามจังหวัดตามทะเบียนบ้านด่วนรายชื่อสมาคมกีฬาจังหวัดต่าง ๆ ดูที่http://www.sat.or.th/sat.th/information.aspx?mtypeid=113&m=124

วันพุธ, มกราคม ๒๓, ๒๕๕๑

สอบเลื่อนสาย 23 กุมภาพันธ์ 2551

สอบสายวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551 ขอให้ผู้ที่ต้องการสอบสายให้มาลงชื่อที่ พี่ตินด้วย