วันเสาร์, ธันวาคม ๐๘, ๒๕๕๐

ขอเชิญร่วมงานตำข้าวเหนียวที่โดโจ จ้า!!!

วันเสาร์ 22 ธันวาคม 2550 ที่ร่วมฤดีโดโจ

ใครจะไปกรุณาแจ้งชื่อที่ประธานชมรมก่อนไป
อ.ปรัศนีย์จะได้เตรียมขนมให้พอดีกับจำนวนคน

ไปกันเยอะๆ นะครับ OSU!!!

http://www.thaigojukai.com/node/11