วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน ๐๘, ๒๕๕๐

รับสมัครกองเชียร์กีฬามหาวิทยาลัยจ้า

ขอเชิญนักศึกษา ผู้ที่สนใจการชมและเชียร์กีฬา เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักกีฬา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(ฟรี)

กิจกรรม

* โครงการการแข่งขันฟุตบอล ยูลีก (เริ่มวันที่ี่ 30 ต.ค.2550 นี้)
* โครงการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือก (ระหว่างวันที่ 5 -11 พ.ย. 2550)
* โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 รอบมหกรรม ระหว่างวันที่ 4 -14 ม.ค.2551 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ติดต่อลงทะเบียนที่กองการกีฬา อาคาร 6 ชั้น 2 หรือโทร.6931 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจ กรุณาสมัครร่วมกิจกรรมที่กองการกีฬา ในวัน/เวลาทำงาน

http://utcc2.utcc.ac.th/www/student/