วันจันทร์, ตุลาคม ๒๒, ๒๕๕๐

เลื่อนสอบสายเป็น 10 พฤศจิกายน 2550


ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2550 นี้ ทางสมาคมโกจูไกจะจัดให้มีการสอบเลื่อนสาย
ขอให้ผู้ที่ต้องการสอบสายมาลงชื่อที่ประธานชมรม(โจ) และจะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 19 ตุลาคม
โดยผู้ที่จะสอบสาย ให้มาซ้อมหลังจากที่สอบ Final เสร็จ

ไม่มีความคิดเห็น: