วันพุธ, กันยายน ๑๙, ๒๕๕๐

เข้าค่าย+เที่ยวทะเล


วันที่ 22-23 กันยายน 2550
อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์

อ่าวมะนาว กองบิน 53

ตั้งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสถานที่ราชการที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้ทุกวัน โดยไม่เสียค่าผ่านประตู ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงของกองทัพอากาศและของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีชายหาดสวยงาม ประกอบกับมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่กองทัพอากาศได้จัดให้สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป อาทิ อาคารที่พักนักท่องเที่ยว ร้านอาหารและร้านขายของในราคาประหยัด นอกจากนั้นในส่วนของกองบิน 53 ยังเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศและของชาติ
เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ทหารหาญของกองทัพอากาศได้ประกอบวีรกรรมสู้รบอย่างกล้าหาญ ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาจนเป็นที่เลื่องลือ


View Larger Map

กำหนดการ
22 กันยายน 2550
8.00 ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
12.00 – 13.00 เก็บสัมภาระและรับประทานอาหาร
13.00 – 17.00 ทำกิจกรรม (รับน้อง รับขวัญ ลอดซุ้ม ตลุยฐาน)
17.00 – 18.30 อิสระ
19.00 – 20.00 รับประทานอาหาร
20.00 – 23.00 การแสดงของรุ่นต่าง ๆ และการบายศรีสู่ขวัญ

----------------------------------

23 กันยายน 2550
6.30 – 8.00 ออกกำลังกาย
8.00 – 9.00 รับประทานอาหารเช้า
9.00 – 10.00 ประชุมเกี่ยวกับชมรม
10.00 – 11.30 อิสระ
12.00 รับประทานอาหาร
12.00 – 13.30 เข้าเยี่ยมชมพิพัฒธพันธ์
14.00 เดินทางกลับ
17.30 ถึงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น: