วันจันทร์, กรกฎาคม ๒๓, ๒๕๕๐

ขึ้นทะเบียนนักกีฬาจังหวัด

ปีนี้จะมีการคัดเลือกนักกีฬาภาค เพื่อทำการแข่งขันกีฬาแห่งชาติปีหน้า
ขอให้น้อง ๆ ไปขึ้นทะเบียนนักกีฬาตามจังหวัดตามทะเบียนบ้านด่วน

รายชื่อสมาคมกีฬาจังหวัดต่าง ๆ ดูที่
http://www.sat.or.th/sat.th/information.aspx?mtypeid=113&m=124

รายละเอียดถาม อ.เอก กับ พี่แคท ได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: