วันอาทิตย์, มีนาคม ๑๕, ๒๕๕๒

ครบรอบ 45 ปี Gojukai Thailandจะมีงานเลี้ยงครับรอบ 45 ปี ในเดือนกรกฎาคม 2552 นี้

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ ๒๖, ๒๕๕๒

ประกาศเรื่อง กำหนดการแข่งขันคัดภาคกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38(ตรังเกมส์) และกำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬา

ประกาศเรื่อง กำหนดการแข่งขันคัดภาคกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38(ตรังเกมส์) และกำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬา

ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

รายละเอียด

กำหนดการแข่งขันคัดภาค 1 ที่จังหวัดระยอง วันที่ 25 เม.ย.-4 พฤษภาคม2552
กำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันที่ 24 มีนาคม 2552

กำหนดการแข่งขันคัดภาค 2 ที่จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 20-29 พฤษภาคม 2552
กำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันที่ 19 เมษายน 2552

กำหนดการแข่งขันคัดภาค 3 ที่จังหวัดกาฬสินธิ์ุ วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2552
กำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันที่ 14 เมษายน 2552

กำหนดการแข่งขันคัดภาค 4 ที่จังหวัดระนอง วันที่ 25 พฤษภาคม - วันที่ 4 มิถุนายน 2552
กำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันที่ 23 เมษายน 2552

กำหนดการแข่งขันคัดภาค 5 ที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 30 มีนาคม -8 เมษายน 2552
กำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันที่ 10 มีนาคม 2552

สำหรับกำหนดการเริ่มคีย์ข้อมูลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

วันศุกร์, มกราคม ๑๖, ๒๕๕๒

ขอให้นักกีฬาชมรมไปขึ้นทะเบียนนักกีฬาจังหวัด

ขอให้นักกีฬาชมรมไปขึ้นทะเบียนนักกีฬาจังหวัด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ 5-15 กันยายน 2552
การขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด มี 3 ประเภทดังนี้

1. ขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดตามสูติบัตรของนักกีฬา
ใบสมัครขึ้นทะเบียนต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.1 สำเนาสูติบัตร
1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

2. ขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดตามสถานที่ทำงานของนักกีฬา ใบสมัครขึ้นทะเบียนต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
2.1 สำเนาสูติบัตร
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
2.3 ใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.4 สำเนาบัตรประกันสังคม
3. ขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดตามสถานที่เรียนของนักกีฬา ใบสมัครขึ้นทะเบียนต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
3.1 สำเนาสูติบัตร
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
3.3 ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา
3.4 สำเนาใบระเบียนการศึกษา
นักกีฬาต้องกรอกรายละเอียดตามแบบใบสมัครที่ กกท. กำหนด จำนวน 2 ชุด พร้อมแนบเอกสารที่กำหนดไว้ในแนบใบสมัคร ยื่นต่อสมาคมกีฬาจังหวัด

ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักกีฬา

วันจันทร์, พฤศจิกายน ๑๐, ๒๕๕๑

กำหนดสอบเลื่อนสาย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2551

ขอให้ผู้ที่ต้องการสอบสายไปลงชื่อสอบสายได้ที่ประธานชมรม (Man 34)ก่อนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551

วันอังคาร, กันยายน ๐๙, ๒๕๕๑

กำหนดการคัดเลือกตัวนักกีฬา กีฬามหาวิทยาลัยอาเชียน ครั้งที่14

สมาคมคาราเต้โดแห่งประเทศไทยจะทำการคัดเลือกนักกีฬาคาราเต้-โด
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่ 14 ณ ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2551

คัดเลือก วันที่ 20 – 21 กันยายน 2551 เวลา 08.00 น.
ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่คัดเลือก จะเลือก 8 รุ่น จากทั้งหมด 13 รุ่น คือ

 1. ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก - 55 kg.
 2. ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก - 60 kg.
 3. ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก - 65 kg.
 4. ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก - 70 kg.
 5. ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก - 75 kg.
 6. ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก - 80 kg.
 7. ต่อสู้บุคคลชาย รุ่นน้ำหนัก +80 kg.
 8. ท่ารำบุคคลชาย
 9. ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนัก - 48 kg.
 10. ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนัก - 53 kg.
 11. ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนัก - 60 kg.
 12. ต่อสู้บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนัก +60 kg.
 13. ท่ารำบุคคลหญิง

นักกีฬาที่ต้องการสมัครเข้าทำการคัดเลือก สามารถแจ้งชื่อและรุ่นที่จะทำการคัดเลือก
ได้ที่สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย โทร: 02-314-5716
ภายในวันที่ 17 กันยายน 2551

วันพฤหัสบดี, กันยายน ๐๔, ๒๕๕๑

เอเชี่ยน มาเชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 1

ใช้300ล้านจัดมาเชียลอาร์ตเกมส์ กกท.หั่นงบฯเหลือ17ล.เตรียมทัพเอเชี่ยนบีช

ครม.อนุมัติงบฯช่วยลาวแล้ว98ล้าน ไทยจัดมาเชี่ยลอาร์ตเกมส์ปี52แน่นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพกีฬาเอเชี่ยน มาเชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 1 หรือการแข่งขันศิลปะป้องกันตัวระดับเอเชีย ครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม

นายวีระศักดิ์กล่าวหลังประชุมว่า กีฬาเอเชี่ยน มาเชียลอาร์ตเกมส์ ครั้งที่ 1 จะจัดแข่งขันประมาณ 5-7 วัน ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2552 เพราะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ นักกีฬาต่างชาติจะได้อยู่ฉลองสงกรานต์หลังการแข่งขันได้ โดยกำหนดชิงชัย 9 ชนิดกีฬาได้แก่ คาราเต้-โด, วูซู, กังฟู, คูราช, มวยไทย, ยูยิตสู, ปันจักสีลัต, คาลาริปปายัตตู, คิก บ๊อกซิ่ง สถานที่แข่งขันจะใช้อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก, สนามกีฬานิมิบุตร รวมทั้งสนามในปริมณฑล เช่น จ.ปทุมธานีหรือสุพรรณบุรี เชื่อว่าจะใช้งบประมาณในการแข่งขันไม่มาก หลังจากนี้จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขัน ทั้งนี้ ในวันที่ 14 กรกฎาคมนี้ ชีค อาหมัด อัลฟาฮัด อัลซาบาห์ ประธานสภาโอลิมปิคแห่งเอเชีย (โอซีเอ) จะเดินทางมาพบนายวีระศักดิ์ เพื่อหารือเรื่องการจัดการแข่งขันต่อไป

นายวีระศักดิ์เปิดเผยความคืบหน้างบประมาณที่รัฐบาลไทยจะช่วยเหลือลาวในการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ในปีหน้าว่า ครม.ได้อนุมัติงบฯดังกล่าวแล้ว โดยใช้งบฯส่วนกลางจำนวน 98 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสถานที่ 84 ล้านบาท งบฯพัฒนาบุคลากร 6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่างๆ 8 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าการทดสอบออกอากาศทีวีกีฬาหรือ ทีสปอร์ต นายวีระศักดิ์กล่าวว่า ตอนนี้สัญญาณภาพและเสียงคมชัดดีมาก ไม่มีอุปสรรคใดๆ แล้ว วันที่ 1 สิงหาคม จะเข้าสู่ช่วงการทดลองออกอากาศ มีสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาจังหวัด แจ้งความประสงค์และส่งเทปบันทึกภาพต่างๆ เข้ามาแล้ว หลังจากนี้จะแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยประชาสัมพันธ์ให้เคเบิลท้องถิ่นดึงสัญญาณไปเผยแพร่ได้แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย

รมต.กีฬากล่าวในตอนท้ายว่า ในเย็นวันที่ 25 กรกฎาคม จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้กำลังใจนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส์ หรือ ปักกิ่งเกมส์ 2008 และพาราลิมปิคเกมส์ 2008 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ที่บริเวณลานของศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันศุกร์, กรกฎาคม ๐๔, ๒๕๕๑